بخش کتاب

مکان قرار گرفن رمان های در حال تایپ ، نقد و بررسی رمان ها

تالار جلد کتاب جدید

در این تالار شما می توانید برای رمان خود درخواست جلد کنید.
25
موضوع ها
3.7K
ارسال ها
25
موضوع ها
3.7K
ارسال ها
  • *SHivA

تالار الفبای نویسندگی جدید

در این تالار با مشاوران خبره در زمینه ی رمان نویسی ارتباط می گیرید، و همچنین با اصل ها و قاعده های نویسندگی آشنا خواهید شد.
146
موضوع ها
1.3K
ارسال ها
146
موضوع ها
1.3K
ارسال ها

تالار ویرایش جدید

در این تالار رمان ها از نظر محتوا بررسی و موارد دچار خطای آن رفع خواهد شد.
58
موضوع ها
4.9K
ارسال ها
58
موضوع ها
4.9K
ارسال ها

تالار دانلود کتاب

در این بخش کتاب های مختلف جهت دانلود قرار میگیرد(کتاب چاپی ممنوع است)
304
موضوع ها
404
ارسال ها
زیر انجمن:
  1. خارجی و زبان اصلی
304
موضوع ها
404
ارسال ها