جامعه شناسی ریشه گرا

بازدیدها
: 170 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: Mårzï¥ē

Mårzï¥ē

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
18/7/16
10,429
37,892
951
TehRan
جامعه شناسی ریشه گرا،جامعه شناسی بنیان گرا:

نوعی جامعه شناسی که هدف آن رهاسازی انسان ها به گونه ای است که هر انسان بتواند به صورت آگاهانه در شکل دهی و هدایت سازمان و نهادهای اجتماعی موثر بر خودش اثر بگذارد و بدین سان توانایی های خود را به حداکثر برساند. در یک جامعه ای آزاد شده از قید و بندها به ویژه رها شده از مالکیت که مد نظر مارکسیسم است هر فرد آزادانه می تواند مجموعه ای از فعالیتهای مورد نظر خود را انجام دهد و در عین حال به صورت آگاهانه، هوشمندانه و مستقیم در طرح ها و برنامه هایی شرکت نماید که زندگی اجتماعی را امکان پذیر می سازند. بنابراین، جامعه شناسی ریشه گرا می خواهد شناختی ارائه دهد که امکان رهاسازی انسان را مهیا می سازد