احادیثی درباره ی بهداشت از پیامبر (ص) و امامان (ع)

 • شروع کننده موضوع .فاطمه.
 • بازدیدها 320
 • پاسخ ها 28
 • تاریخ شروع

از موضوع چقدر راضی هستید؟از پست ها چقدر راضی هستید؟

 • زیاد - زیاد

 • زیاد - متوسط

 • زیاد - کم

 • متوسط - زیاد

 • کم - زیاد

 • متوسط - متوسط

 • کم - کم


نتایج فقط بعد از شرکت در نظرسنجی قابل رویت است.

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
منبع:نرم افزار پزشک خانواده
.

کوتاه کردن ناخن،از آن رو لازم است که پناهگاه شیطان است و فراموشی می آورد.امام باقر (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۹۰ ، ح ۶
 
آخرین ویرایش:

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
جارو کردن اتاق ها فقر را از بین می برد.امام باقر (ع)
مرجع:وسائل الشیعه ج ۵ ، ص ۳۱۷ ، ح ۶۶۵۸
 
آخرین ویرایش:

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
هر کس با آبی غسل کند که پیش تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود،کسی را جز خود سرزنش نکند.امام رضا (ع)
مرجع:کافی(الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۵۰۳ ، ح ۳۸
 
آخرین ویرایش:

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
پاکیزگی از اخلاق پیامبران است.امام رضا (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۵ ، ص ۵۶۷ ، ح ۵۰
 

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
حنا،بوی بد (عرق) را از بین می برد،چهره را شاداب،دهان را خوشبو و فرزند را زیبا می کند.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۸۴ ، ح ۵
 

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و از فقر و تظاهر به فقر بیزار است.هر گاه خداوند به بنده ای نعمتی بدهد دوست دارد اثر آن را در او ببیند.عرض شد:چگونه؟ فرمودند:لباس تمیز بپوشد،خود را خوشبو کند،خانه اش را گچکاری کند،جلوی در حیاط خود را جارو کند،حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را می برد و روزی را زیاد می کند.امام صادق (ع)
مرجع:امالی (طوسی) ص ۲۷۵ ، ح ۵۲۶
 

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
هر میوه ای سمی دارد،هر گاه میوه به دستتان رسید،آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۳۵۰ ، ح ۴
 

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
پیامبر خدا (ص) مردی را دیدند که موهای ژولیده و جامه ای چرکین و سر و وضع نامرتبی داشت،فرمودند:بهره بردن از نعمت های خدا و آشکار ساختن نعمت جزء دین است.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۳۹ ، ح ۵
 

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل،باعث جلب روزی می شود.امام صادق (ع)
مرجع:خصال ص ۵۴ ، ح ۷۳ - مکارم الاخلاق ص ۱۲۷
 

.فاطمه.

مدیر گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
عضویت
30/11/18
ارسال ها
5,988
امتیاز واکنش
12,905
امتیاز
791
سن
23
محل سکونت
ایران
در هر جمعه،اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر،و اگر هم چیزی وجود نداشته باشد،آن را (کمی) بسای، [که در این صورت] دیوانگی،جذام و پیسی به تو نمی رسد.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۹۰ ، حرف ۳
 
بالا